24 Martie :

  
1714: Constantin Brâncoveanu este mazilit | 1973: Pink Floyd lansează albumul Dark Side of the Moon | 1990: A luat ființă Serviciul Român de Informații (SRI)
 


 
Adresa de email

3 + 7 =


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluare nationala 2012 calendar examene

Admitere la liceu 2012: Ordin 5219/2011 privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2011-2012


    In conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si ale Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului,

    ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Se aproba Calendarul de desfasurare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2011-2012, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 2
    (1) Evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a se desfasoara in anul scolar 2011-2012, in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare a evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a in anul scolar 2010-2011, cuprinsa in anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.801/2010 privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a in anul scolar 2010-2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 657 si 657 bis din 23 septembrie 2010.
    (2) Comisia Nationala de Organizare a Evaluarii Nationale poate elabora instructiuni/proceduri, in vederea bunei organizari si desfasurari a evaluarii nationale.
    (3) Comisiile judetene si a municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale vor asigura dotarea cu camere de supraveghere video functionale a salilor de clasa din unitatile de invatamant in care se desfasoara probele pentru evaluarea nationala.
    ART. 3
    Programele pentru disciplinele la care se sustine evaluarea nationala, valabile in sesiunile anului 2012, sunt cele aprobate prin anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.801/2010.
    ART. 4
    Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii, Directia generala invatamant in limbile minoritatilor, relatia cu Parlamentul si partenerii sociali, Centrul National de Evaluare si Examinare, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 5
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului,
Daniel Petru Funeriu

Bucuresti, 29 august 2011.
5219/2011

Calendarul de desfasurare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2011-2012


    15 iunie 2012      Incheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
 18-20 iunie 2012      Inscrierea la evaluarea nationala
    25 iunie 2012      Limba si literatura romana - proba scrisa
    26 iunie 2012      Limba si literatura materna - proba scrisa
    27 iunie 2012      Matematica - proba scrisa
    29 iunie 2012      Afisarea rezultatelor (pana la ora 14,00)
    29 iunie 2012      Depunerea contestatiilor (intre orele 14,00 si 18,00)
30 iunie-1 iulie 2012  Rezolvarea contestatiilor
 2 iulie 2012          Afisarea rezultatelor finale dupa contestatii

Ultimele anunturiUltimele legi

Noutati 2018 privind lipsa rovinietei

Pentru lipsa rovinietei valabile, procesul-verbal de constatare a contravenției se comunică contravenientului în termen de cel mult 2 luni de la data aplicării sancțiunii contravenției.

 

 

Modele
ForumBraila.ro: site care prezinta online stiri, informatii si evenimente din viata judetului Braila. Vei gasi adrese utile si date de contact ale firmelor, scolilor, liceelor, gradinitelor si institutiilor publice din Braila, stiri despre prognoza meteo pe urmatoarele zile in judetul nostru, poze, harti si prezentari detaliate despre obiectivele turistice, istorice sau personalitatile Brailei.