24 Martie :

  
1714: Constantin Brâncoveanu este mazilit | 1973: Pink Floyd lansează albumul Dark Side of the Moon | 1990: A luat ființă Serviciul Român de Informații (SRI)
 


 
Adresa de email

1 + 7 =


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reteta Electronica: Norme metodologice

Ordin 674/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu. Actul nr. 674 din 29 Iunie 2012. Emitent: Ministerul Sănătății.

Ordin 252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu. Monitorul Oficial 439 din 2012. Actul nr. 252 din 28 Iunie 2012. Emitent: Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

 ART. 1
    (1) Se aproba modelul formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, prevazut in anexa nr. 1.
    (2) Prescriptia medicala electronica este un formular utilizat in sistemul de asigurari sociale de sanatate pentru prescrierea de medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si poate fi: on-line sau off-line.
    Prescriptia medicala electronica on-line si off-line are doua componente: o componenta care se completeaza de catre medicul prescriptor si o componenta care se completeaza de catre farmacist, denumite in continuare componenta prescriere, respectiv componenta eliberare.
    Prescriptia medicala electronica on-line este formularul de prescriptie medicala in format electronic completat de medic/farmacist folosind o aplicatie informatica dedicata, conectata la Sistemul informatic pentru prescriptia electronica al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, prescriptia fiind validata si inregistrata in forma electronica in sistem inainte de a fi tiparita. Pentru conectarea la Sistemul informatic pentru prescriptia electronica al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, furnizorul de servicii medicale/medicamente trebuie sa utilizeze un certificat digital calificat, iar aplicatia trebuie sa fie inregistrata in baza unei serii de licente eliberate prin sistem.
    Prescriptia medicala electronica off-line este:
    a) pentru componenta prescriere: formularul de prescriptie medicala in format electronic completat de medic folosind o aplicatie informatica dedicata, neconectata la Sistemul informatic pentru prescriptia electronica al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, nevalidata si neinregistrata in sistem;
    b) pentru componenta eliberare: formularul de prescriptie medicala in format electronic completat de farmacist folosind o aplicatie informatica dedicata, conectata la Sistemul informatic pentru prescriptia electronica al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, prescriptia fiind validata si inregistrata in forma electronica in sistem inainte de a fi tiparita. Pentru conectarea la Sistemul informatic pentru prescriptia electronica al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, furnizorul de medicamente trebuie sa utilizeze un certificat digital calificat, iar aplicatia trebuie sa fie inregistrata in baza unei serii de licente eliberate prin sistem.
    (3) Casele de asigurari de sanatate organizeaza evidenta prescriptiilor medicale electronice on-line si off-line pe medic prescriptor si pe program/subprogram de sanatate, dupa caz, si vor atribui furnizorilor de servicii medicale/medicilor care au incheiate conventii pentru prescriere de medicamente un numar de prescriptii medicale electronice on-line si off-line, generat automat de Sistemul informatic pentru prescriptia electronica al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, la solicitarea acestora.
    ART. 2
    (1) Se aproba Normele metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Aplicarea prevederilor normelor metodologice prevazute la alin. (1) este obligatorie pentru toti furnizorii de servicii medicale si medicamente aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate.
    (3) Lista abrevierilor pentru tarile cu care Romania are acorduri internationale cu prevederi in domeniul sanatatii si statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European este prevazuta in anexa nr. 3.
    ART. 3
    Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 4
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romanei, Partea I, si se aplica incepand cu luna iulie 2012.


Ultimele anunturiUltimele legi

Noutati 2018 privind lipsa rovinietei

Pentru lipsa rovinietei valabile, procesul-verbal de constatare a contravenției se comunică contravenientului în termen de cel mult 2 luni de la data aplicării sancțiunii contravenției.

 

 

Modele
ForumBraila.ro: site care prezinta online stiri, informatii si evenimente din viata judetului Braila. Vei gasi adrese utile si date de contact ale firmelor, scolilor, liceelor, gradinitelor si institutiilor publice din Braila, stiri despre prognoza meteo pe urmatoarele zile in judetul nostru, poze, harti si prezentari detaliate despre obiectivele turistice, istorice sau personalitatile Brailei.