24 Martie :

  
1714: Constantin Brâncoveanu este mazilit | 1973: Pink Floyd lansează albumul Dark Side of the Moon | 1990: A luat ființă Serviciul Român de Informații (SRI)
 


 
Adresa de email

8 + 8 =


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendarul de desfăşurare a concursului naţional de admitere

Ordin 243/2012 pentru modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 59/2012 privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizare, a numărului comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, a componenţei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2012, precum şi a modalităţilor privind plata taxei de participare la program.
 
Avand in vedere prevederile:
    - art. 6 alin. (1) lit. f) din Hotararea Guvernului 1000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - art. 2 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea si desfasurarea programului de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici, aprobat prin Hotararea Guvernului 832/2007, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul art. 7 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul delegat pentru administratie emite urmatorul ordin:

    ART. I
    Ordinul ministrului administratiei si internelor 59/2012 privind aprobarea cifrei anuale de scolarizare, a numarului comisiilor de concurs si al comisiilor de solutionare a contestatiilor, a componentei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfasurare a concursului national de admitere la Programul de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici pentru anul 2012, precum si a modalitatilor privind plata taxei de participare la program, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 143 din 2 martie 2012, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

    - Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1. - (1) Se aproba un numar de 275 de locuri, reprezentand cifra anuala de scolarizare pentru anul 2012 in cadrul Programului de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici.
    (2) Admiterea la Programul de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici se va realiza, in limita numarului de locuri reprezentand cifra anuala de scolarizare prevazuta la alin. (1), in 3 serii de admitere, astfel:
    a) seria I de admitere, pentru un numar de 50 de locuri;
    b) seria a II-a de admitere, pentru un numar de 150 de locuri;
    c) seria a III-a de admitere, pentru un numar de 75 de locuri."

    ART. II. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I

Ultimele anunturiUltimele legi

Noutati 2018 privind lipsa rovinietei

Pentru lipsa rovinietei valabile, procesul-verbal de constatare a contravenției se comunică contravenientului în termen de cel mult 2 luni de la data aplicării sancțiunii contravenției.

 

 

Modele
ForumBraila.ro: site care prezinta online stiri, informatii si evenimente din viata judetului Braila. Vei gasi adrese utile si date de contact ale firmelor, scolilor, liceelor, gradinitelor si institutiilor publice din Braila, stiri despre prognoza meteo pe urmatoarele zile in judetul nostru, poze, harti si prezentari detaliate despre obiectivele turistice, istorice sau personalitatile Brailei.